Eesti Aserbaidzaani Kultuurikeskus / / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 23 / 24 / 25 / 26 / 27 / 28 / 29 / 30 / 31 / 32 / 33 / 34 / 35 / 36 / 37 / 38 / 39  
Eestis | Publikatsioonid | Aserbaidzaan | Kultuur ja sport | Kontaktid | Lingid | Sugulased | EAK Ajalugu | Turism | Muu | Poliitika | Foorum


Kohtumisel osalesid ka parlamendi liikmed Aimar Altosaar, Valentina Võsotskaja, Rumeenia Vabariigi aukonsul pr Veronika Palandi ja Euroopa Nõukogu esndaja Eestis pr. Ulla Järviste.

Meie kaasmaalane Eldar Efendijev m\'\'rati EV rahvastikumisitriks. Eldar Efendijev osales aktiivselt Aserbaidzaani Kultuuriseltsi Ocag loomisel aastal 1988 ja Eesti Rahavrinde tege ... >>

Euroopa MInistrite nõukogu töökoosolekul 03.mail 2002.a. Vilniuses kohtus Aserbaidzhaani välisminister hr. Vilajat Gulijev Eesti, Läti ja Leedu aserbaidzha ... >>

VF suursaadiku hr. Konstantin Provalovi eestvedamisel toimus Eesti Aserbaidzaani, Armeenia ja Gruusia seltside esindajate kohtumine. Hr. K.Provalov elas ja õppis Bakuus ja Gru ... >>

14/03/2002. thistati eestis emakeele päev. Pae Gümnaasiumis toimus pidulik üritus, kus osaldesid ka Türgi kooli kasvandikud.
1999 - 2006 "AJDAN" THE AZERBAIJAN CULTURAL CENTRE OF ESTONIA // design: id