Eesti Aserbaidzaani Kultuurikeskus / / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 23 / 24 / 25 / 26 / 27 / 28 / 29 / 30 / 31 / 32 / 33 / 34 / 35 / 36 / 37 / 38 / 39  
Eestis | Publikatsioonid | Aserbaidzaan | Kultuur ja sport | Kontaktid | Lingid | Sugulased | EAK Ajalugu | Turism | Muu | Poliitika | Foorum


14.06.-18.06.2004.a.Az.V.ministr hr.Nazim Ibragimovi kutsel viibisid Bakuus Eesti delega-tsioon kooseisus ministr hr.Paul-Eerik Rummo koos Parlamendi delegatsiooniga hr.Eldar Efend ... >>

Eesti delegatsioon As.V.riigi vähemusrahvus nõunik hr.Hidajet Orudzeviga.

EV Riigikogu delegatsioon Bakuu l.Narimanovilinnaosa vanema hr.Ilgar Abbasoviga.

28.03.2004.Vastuvõt Tallinna Lennujamas,Az.V.minister hr.Nazim Ibragimov.

29.03.2004.Õpetajate majas,"Bakuulaste" klubi avamine.Aserbaidzaani ja Eesti rahvus tants.
1999 - 2006 "AJDAN" THE AZERBAIJAN CULTURAL CENTRE OF ESTONIA // design: id